Benutten en ontplooien van onbebouwde restruimte

Thema:Tijdelijkheid/Flexibel
Jaar:2014
Locatie:Tussendijken, R’dam
Schaal:Straatniveau tot stedelijk niveau

Door de gehele stad worden gelijksoortige stalen frames geplaatst van 3x3x6 meter. Deze frames kunnen in elke richting geschakeld, gestapeld en gedraaid worden. Het doel is om een herkenbare structuur te maken door de stad heen. Deze constructieve frames zijn menie kleurig en voegen zich naar de verschillende vormen van restruimte. Zij vormen de dragers van de structuur.

De frames worden ingevuld met een functies voor openbaar gebruik. De invulling wordt bepaald aan de hand van de plek, de wijk, de afmetingen en de vraag van dat moment. Zo kunnen de dragers op verschillende manieren ingevuld en gebruikt worden. De inbouw is flexibel, en kan op korte termijn veranderen, naar de beweging van de ruimte, wijk en gehele stad.

De drager is over-gedimensioneerd, zodat deze verschillende vormen van inbouw kan herbergen. De inbouw draagt haar krachten dan ook altijd af aan de drager. Hierdoor ontstaat er een vrijheid tot invulling en een hoge mate van flexibiliteit, waardoor de inbouw op korte termijn veranderd kan worden, en zo kan mee bewegen met de alsmaar veranderende vraag van de stad.